Kontakt na nás:

Ceník

Medipok ambulance s.r.o

se sídlem Ječná 1589/31, 408 01 Rumburk
IČO 02952866

ordinace: Máchova 492, 408 01 Rumburk v Rumburku 31.1.2023

v souladu ze zákonem 372/2011 Sb. § 45 odst. 2 písmeno b) vydává zařízení:
Ceník poplatků za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění:

Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu (prvotní)………………………………………. 800,­ Kč
Vyšetření pro vydání řidičského průkazu ………………………………………………….. 700,­ Kč
Vyšetření před nástupem na LL z jiných než výlučně zdravotních důvodů…. 600,­ Kč
Vstupní, periodické a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele kategorie I….. 700,­ Kč
Vyšetření před zákroky nehrazenými ze ZP……………………………………………….. 500,­ Kč
Vyšetření pro komerční pojišťovny…………………………………………………………….. 600,­ Kč
Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovny/uraz,pojištění……………………. 600,­ Kč
Bodové hodnocení za úraz…………………………………………………………………………. 600,­ Kč
Výpis z dokumentace…………………………………………………………………………………..400,­ Kč

Vyšetření k vydání potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely:

pro výkon určitých povolání, brigád…………………………………………………………… 600,­Kč
sportovní akce, sportovce………………………………………………………………………….. 600,­Kč
výjezdy do zahraničí ………………………………………………………………………………….. 600,­ Kč
vyšetření řidičů nad 65 let pro ŘP …………………………………………………………….. 400,­ Kč
potvrzení přihlášky ke studiu…………………………………………………………………….. 200,­ Kč

Obecně ­ krátký administrativní úkon…………………………………………………………. 300-400,­ Kč
­ rozsáhlejší administrativní úkon……………………………………………………………….. 400­-1000,­ Kč

Jiné nehrazené výkony:
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné – 1 vpich………………..300,­ Kč

Dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách naše NZZ nevyžaduje písemný souhlas
s poskytováním zdravotních služeb.

za Medipok ambulance s.r.o.

MUDr. MartinPokorák