Kontakt na nás:

Ceník

Medipok ambulance s.r.o

se sídlem Březinova 752, 407 53 Jiříkov
IČO 02952866

ordinace: Máchova 492, 408 01 Rumburk v Rumburku 1.1.2015

v souladu ze zákonem 372/2011 Sb. § 45 odst. 2 písmeno b) vydává zařízení:
Ceník poplatků za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění:

Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu (prvotní)……………………………… 500,­ Kč
Vyšetření pro vydání řidičského průkazu ………………………………………. 300,­ Kč
Vyšetření před nástupem na LL z jiných než výlučně zdravotních důvodů…. 300,­ Kč
Vstupní, periodické a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele……………….. 300,­ Kč
Vyšetření před zákroky nehrazenými ze ZP……………………………………. 300,­ Kč
Vyšetření pro komerční pojišťovny………………………………………………. 300,­ Kč
Hlášení úrazu pro komerční pojišťovny…………………………………………. 200,­ Kč
Bodové hodnocení za úraz……………………………………………………….. 200,­ Kč

Vyšetření k vydání potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely:

pro výkon určitých povolání, brigád……………………………………… 200,­Kč
sportovní akce, sportovce………………………………………………… 200,­Kč
výjezdy do zahraničí ……………………………………………………… 200,­ Kč
vystavení zdravotního průkazu pracov. v potravinářství ……………… 200,­ Kč
vyšetření řidičů nad 65 let pro ŘP ………………………………………. 150,­ Kč
potvrzení přihlášky ke studiu…………………………………………….. 150,­ Kč
Obecně ­ krátký administrativní úkon……………………………………. 150,­ Kč
­ rozsáhlejší administrativní úkon……………………………………… 200­-300,­ Kč

Jiné nehrazené výkony:
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné – 1 vpich………………100,­ Kč
Dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách naše NZZ nevyžaduje písemný souhlas
s poskytováním zdravotních služeb.

za Medipok ambulance s.r.o.

MUDr. MartinPokorák